Genner Vandværk

Takstblad


TAKSTBLAD FOR    GENNER  VANDVÆRK

FOR PERIODEN  1. JANUAR  TIL   31. DECEMBER  2016

 

 Andelshaverindskud :                                                  7.000.00 kr                      

Enfamiliehuse – sommerhuse.

Huse med fælles stikledning betaler pr.

lejlighed.:

 

Tilslutning til eksisterende ledningsnet i byen             5.000.00 kr

 

Tilslutning til ledningsnet Øster Løgumvej                28.000.00 kr

 

Tilslutning til ledningsnet Genner strand

Kalvø & Sønderballe By                                             18.000.00 kr.

 

Pris på taksblad er kun for tilslutning til vandværket. Bidrag skal være betalt inden tilslutning til ledningsnet. Anboring på hovedledning,stikledning til hus samt gravearbejder er for egen regning. Vandværker udleverer 1 stk. vandur evt. målerbrønd.

Ovennævnte ledningsbidrag indexreguleres ved hvert regnskabsårs begyndelse efter vurdering af

Bestyrelsen.

 

Vandafgift samt fast afgift afregnes efter måler. Beløbet afregnes med Arwos/Aabenraa kommune eller Provas/Haderslev Kommune.

 

                           

Priser:                  Kubikmeterpris                       4,00 kr

 

                            Fast årlig afgift                  400,00 kr

 

                            Grøn afgift p.t.

                            pr. kubikmeter                        6.25kr.

 

                            Byggevand                         200.00 kr

 

Særgebyrer:        

Restancegebyr                                                 20.00 kr

 

Forsent indsendt aflæserkort                           65.00 kr

 

Lukkegebyr                                                   300.00 kr

 

Oplukningsgebyr                                           300.00 kr  +

evt. påløbne omkostninger

                                                                                                                             

Frostsprængte vandure                                1000.00 kr

+ materialer & montering

 

Alle priser excl..moms                                                   Genner .8.3.2016