Genner Vandværk

Formand:             Jørgen Juul Poulsen, Genner Bygade 88
                            Tlf. 2053 8280  

                            juulpoulsen@gmail.com
                           
                          
Næstformand:       Gunnar Bruhn, Nørreskovvej 2, Genner
                             Tlf. 7469 8844

                             gunnarbruhn@mail.dk
                            
                       
Kasserer:               Erik Berg, Vestertoft 5, Genner

                             Tlf. 2327 9721

                             genvan@mail.tele.dk
                   
Værkpasser:           Bent Jensen. Genner Bygade 68 B

                             Tlf.: 2282 6293

                             BKJG@Jensen.mail.dk         
                              

Bestyrelsesmedl.:   
Jan K. Todsen

                              jan@todsen.eu

 

Suppleanter: Knud Rasmussen & Thorkild Nielsen

Kritiske revisorer: Alan Vagnsø & Horst Dehnbostel