Bestyrelsen 205

Bestyrelsen 2015

 

Formand:             Jørgen Juul Poulsen, Genner Bygade 88
                            Telefon: 2053 82820  

                            juulpoulsen@gmail.com
                           
                         
Næstformand:       Gunnar Bruhn, Nørreskovvej 2, Genner
                             Telefon 7469 8844

                             gunnarbruhn@mail.dk
                            
                       
Kasserer:               Erik Berg, Vestertoft 5, Genner
                             Tlf. 7469 8595

                              genvan@mail.tele.dk
                   

Værkpasser:           P.H. Boysen, Genner Bygade 52 b, Genner
                             Tlf. 7469 8943

                              boysen@letnetmail.com

Bestyrelsesmedl.:    Erik Vogensen, Kirkevænget 8, Genner
                              Tlf. 7469 8911

                              Vogensen@bbsyd.dk